مطلب خود را جستجو کنید

ویلای تفریحی لواسان

ویلای تفریحی لواسان

About Project

کارفرما: دکتر جعفری

متراژ: ششصد و بیست متر

مدیریت ساخت این پروژه به عهده شرکت مهندسین مشاور آسادطرح شهر بوده است.

دسته ها
تفریحی, نمونه کار