مطلب خود را جستجو کنید

منزل مسکونی حمزه

منزل مسکونی حمزه

About Project

کارفرما: دکتر سعید بهبودی نژاد

متراژ: ششصد متر مربع

مدیریت ساخت این پروژه به عهده شرکت مهندسین مشاور آسادطرح شهر بوده است.

دسته ها
مسکونی, نمونه کار