مطلب خود را جستجو کنید

مجتمع مسکونی هشت طبقه فارابی

مجتمع مسکونی هشت طبقه فارابی

About Project

کارفرما: دکتر سلطانی

متراژ: سه هزار و دویست متر مربع

مدیریت ساخت این پروژه به عهده شرکت مهندسین مشاور آسادطرح شهر بوده است.

نقشه مجتمع

دسته ها
تفریحی, نمونه کار