مطلب خود را جستجو کنید

ساختمان اداری تجاری بلوار جمهوری اسلامی

ساختمان اداری تجاری بلوار جمهوری اسلامی

About Project

متراژ: بیست و پنج هزار متر مربع

مدیریت ساخت این پروژه به عهده شرکت مهندسین مشاور آسادطرح شهر می باشد.

دسته ها
تجاری, نمونه کار